Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

 CÔNG TY THỨ YẾN

 Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Bình Samsung – Đồng Tiến – Phổ Yên – Thái Nguyên

 Điện thoại : 0208 393 6090 – 0975 212 622 – 0964 171 565

 Email: nguyenvanthuc347@gmail.com

 Website : dienmaythucyenaudio.com